Scroll To Top

Rocka Statsbudsjett

Foto: Frode Jørum (Point Shirley) og Nils F. Skumsvoll (John Doe)

Ikke siden rockemillionene på 90-tallet har det vært større enkeltbevilgninger til rock og arrangører enn i Statsbudsjettet for 2006. – En fantastisk seier for de norske konsertarrangørene, melder Norsk Rockforbund.

Norsk Rockforbund trengte 1 million kroner i økning fra 2006 for å opprettholde organisasjonen på dagens nivå, slippe flere permitteringer, og for å beholde kurs og opplæringstilbudet til de frivillige konsertarrangørene.

Fotograf: Nils F. Skumsvoll

Gir flere og bedre konserter
I Statsbudsjettet ble 1 million kroner innvilget, og Norsk Rockforbund kan nå videreføre sitt kompetansehevende arbeid for de norske konsertarrangørene.

– Dette vil føre til flere og bedre konserter i hele landet, sier en fornøyd daglig leder Monica Larsson.

I tillegg til den ene millionen direkte til Norsk Rockforbund, har det kommet flere påplusninger. TARP (Turné- og arrangørstøtte for Rock og Populærmusikk) får 2 nye millioner, og blir dermed på 6,5 million neste år.

Festivalstøtteordningen får en formidabel økning på 3,5 millioner. Norgesnettet går opp med 1 million. Og sist, men ikke minst: Musikkverkstedordningen styrkes med 2 millioner. Det betyr en samlet økning på 8,5 millioner til arrangørfeltet.

Samstemt glede
– Dagen i dag viser at vi står ved et veiskille i norsk kulturpolitikk hvor rock og arrangører får sin rettmessige del av kaka. Dette er en merkedag for Norsk Rockforbund og våre medlemmer, sier styreleder Kjartan Aa Berge.

Norsk Rockforbund har stått sammen med seks andre organisasjoner innen rock, pop, jazz og folkemusikk, kalt Samstemt, i arbeidet for økte bevilgninger til musikk. – Vi registrerer med glede at hele 17,7 millioner av en total økning på 22,2 millioner til musikk kommer innenfor Samstemt, avslutter Norsk Rockfordund.

Om skribenten

Erik Sætrang Amundsen

Har skrevet for Panorama siden starten av 2000-tallet.

kommentarer