Scroll To Top

Støttekonsert for Håpet

Foto: www.dannycannonshow.com

Håpet ble opprettet i 2003, og er et dagssenter i Sao Paulo i Brasil som er drevet av Tine H-E Andreassen Lopes. Organisasjonen driver et forebyggende arbeid og består av et dagsenter for 50 fattige barn i nærområdet, samt voksenopplæring. Barn ved senteret får mat, hjelp til skoleforsterkning, psykolog og hjelp til å utvikle sine kreative evner. Barnas familie får også oppfølgning og hjelp. Det er i overkant av 100 barn og vokse som får direkte hjelp fra organisasjonen, i tillegg deles det ut mat og klær til trengende familier i nærområdet.

Hovedsatsingen er skoleforsterkning, med blant annet hjelp til lekser, skoleproblemer og forberedelse til prøver. Et annet satsingsområde er motivasjon- organisasjonen kommer inn å viser dem at det finnes muligheter og støtte. Dagsenteret gir barna et håp om en bedre fremtid. Målet er at barna en dag vil kunne stå på egne ben, ute av fattigdommen og med en tro på en bedre framtid for seg og sine.

For mer informasjon gå inn på Håpet sine nettsider, www.haapet.com.

Om skribenten

Erik Sætrang Amundsen

Har skrevet for Panorama siden starten av 2000-tallet.

kommentarer