Scroll To Top

artist: Aguson

Från Lust Till Förlust – En amerikansk svenske

Aguson er en svensk artist som er like bevandret i den amerikanske singer /songwriter-tradisjonen som i den svenske folkevisetradisjonen. Från Vinst Till Förlust byr på svenskspråklig bluegrass og viser det er lett å like.