Scroll To Top

artist: Alex Gopher

Wuz – Lovende samarbeidsprosjekt

Både Alex Gopher og Demon har sine egne respektive karrierer å konsentrere seg om. Likevel går de nå sammen og "presenterer" Wuz. Et samarbeidsprosjekt de etter egne utsagn har tatt fatt på for å bringe den...