Scroll To Top

artist: Bjørn Afzelius

Skandinavia, og særlig Sverige, har oppfostret mange solide låtskrivere med betydelig suksess i samtlige nordiske land. Björn Afzelius er i så måte en av de store på området. Nå er han tilbake som femtiåring og Tankar...