Scroll To Top

artist: Divercia

Modus Operandi – Årets rareste vokal

Divercia høres ut som finske metallband flest. Tempoet ligger som regel rundt etthundreogsytti kilometer i timen, synthen står i taket, og riffene er harmoniske som få. Likevel er det noe som gir Modus Operandi et særpreg...