Scroll To Top

artist: Elisabeth Andreasson

Bettans Beste, 1981-95 – Fint, og intet mere…!

Det er ingen tvil om at Elisabeth Andreasson har en sterk posisjon som flink syngedame i norsk pop. Hun fortjener gjerne den oppmerksomheten som hun har klart å oppnå, rett og slett fordi hun er flink...