Scroll To Top

artist: Gutter Aid

Rockfestival for Gutter

Fra 7. til 11. september gjennomføres Gutter Aid festivalen på en rekke av Oslos mindre rockescener. Dette er en festival hvis formål er å støtte den nedleggingstruede Gutter Island Garage Rock Festival i Danmark. Programmet borger...