Scroll To Top

artist: Hans Appelqvist

Bremort – Et konseptalbum for laptopgenerasjonen

Konseptalbum er et begrep som ikke levnes altfor stor ære. Mange har forsøkt å fange en stor historie med et album og feilet: Bitt over mer enn de har hatt mulighet til å svelge. Men gjennom...