Scroll To Top

artist: Karl Marx Stadt

1997 – 2004 – Samlet galskap

Karl Marx Stadt har med tid og stunder blitt Chritian Gierdens soloprosjekt. Debutlangspilleren 1997 – 2004 er en hardtslående samling av nytt og gammelt trashpopmateriale....