Scroll To Top

artist: Motorpsycho + Jaga Jazzist Horns

In The Fishtank – Jazzrikt og drivende

Motorpsycho har aldri vært redde for å snu på flisa. Uredde for å vende på femøringen for å finne frem til nytt land og nye uttrykk. Ei heller på In The Fishtank, som er gitt ut...