Scroll To Top

artist: Petter Wettre / Dave Liebman

Tour de Force – Sterkstemt kvartett med visjoner

Den norske jazzen er virkelig sterk og har vært det en stund takket være en vidt favnende oppblomstring av unge talenter siden begynnelsen av nittitalet. Dette har resultert i en rekke perler av noen album. Et...