Scroll To Top

artist: Psycho-Path

Désinvoltura – Slovenias hevn

Slovenias rockhelter Psycho-Path slår et slag for buldrende dongerikledd stonermetall. Og det gjør de med både stil og en variert plate som burde sette en stopper for all fremtidig vitsing om slovensk musikk....