Scroll To Top

artist: The Beat Tornados

Mission To Mir – The Beat Tornados er seg selv nøkk

Som barbarene i fordums tider, er rocken grensesprengende og altetende. Ingen nåde - ingen fanger. Resultatet av denne respektløsheten er en uendelig rekke av musikalske uttrykk som nesten ikke har sitt like i noen sjanger. I...