Scroll To Top

artist: The Cult

Pure Cult: The Singles 1984-1995 – Fin samling

Det britiske bandet The Cult har alltid vært en turbulent affære, både innad i bandet og blant kritikerne. Det har blitt skrevet mye rart om både musikken og Ian Astburys tekster....