Scroll To Top

artist: Tim Fite

Gone Ain’t Gone – Nytt fra gravplassen

Tim Fite er en tyv. Han er også en ond trollmann som bor på en gravplass, og lager zombier av gammel musikk. På Gone Ain’t Gone kan du høre hva denne underlige musikeren driver med.