Scroll To Top

artist: True Confession

About Time – Punk å danse til

Trønderske True Confession EP-debuterer med About TIme. Den gir et småmorsomt møte med streetpunken slik den låt mot slutten av nittitallet da den herjet i skateboardfilmene. Resultatet er helt greit, men noe ensformig....