Scroll To Top

artist: Vinskvetten

Dei Beste – Vestlandshumor på sitt beste

Vinskvetten (tidl. Salhusvinskvetten) er velkjent på Vestlandet for sin strilehumor og sine selvironiske karikaturfigurer....

Rånnyen Og Kveitebollen – Bygdehumor fra lokalet…!

Nivået på humorister som opererer i samme gate som f. eks. Travelling Strawberries, faller sjelden særlig vellykket ut for andre enn lokale tilhørerne....