Scroll To Top

artist: Yumiko Tanaka / Ivar Grydeland

Continental Crust – Strengelekens stille pauser i fokus

Helt ute i musikkens periferi, dens nybrottsland, finner man pionèrer uten frykt for det ukjente. De kommer tilbake til våre vers og refreng bærende på støyvegger, hviskende røverspråk eller smilende stillhet. Ivar Grydeland tok turen til...