Frank_Hammersland – foto Tore Sætre Wikimedia crop

Tore Sætre/Wikimedia

Frank_Hammersland – foto Tore Sætre Wikimedia crop

Henning Poulsen

Jeg har skrevet for Panorama siden 2000, og de senere årene har jeg fungert som nettavisens redaktør. Jeg er utdannet journalist og jobber i kommunikasjonsbransjen. På fritiden har musikkhobbyen etter hvert fått konkurranse av ølbrygging.