Scroll To Top

Barn Av Sommaren – Menneskelig varme

Karakter

Det første som slår meg er den menneskelige varmen som uttrykkes her. Forfatteren og komponisten klarer på en fin måte å forene sine ideer til et fellesskap, som igjen godt kommer til uttrykk på en klar og tydelig måte av de to dyktige sangerne Bratland og Kaasa.

Med vakker komposisjon og fine tekster blir vi invitert inn i en vandring i det menneskelige liv. Hva som kan læres fra barn i form av drøm og virkelighet nærmest åpenbarer seg i produksjonen.

Om skribenten

kommentarer