Scroll To Top

Norske artister på svensk by:Larm

Dette er første året svenskene arrangerer City Sound, og festivalen retter denne gangen søkelyset mot norsk musikk. Målet er å få musikken over landegrensene og ut til publikum.

Norske band som foreløpig er klare er Magnet, Jr Ewing, Beezewax, Vidar Busk, Amulet og We.

Der er ikke bare store norske navn som kommer til Gøteborg, men også internasjonale: Danko Jones, José Gonzalez, Marit Bergman, Mattias Hellberg og Division of Laura Lee er foreløpig klare, og flere vil bli bekreftet etter hvert.

I tillegg til konserter vil det bli holdt seminarer og forum for de spesielt interesserte.

Mer info om festivalen og billetter finner du på: www.citysound.se

Om skribenten

kommentarer