Kritiserer musikkens krisepakke

Kritiserer musikkens krisepakke

Låtskrivere og musikkforlagene ser lite til krisemidlene som regjeringen sprøyter inn i Musikk-Norge.

Stemningsbilde fra Øyafestivalen
For hver store norske festival som avlyses, taper låtskrivere og rettighetshavere flere hundretusen kroner. Foto: Henning Poulsen

Mellom 11. mars og 31. august i år kommer rettighetshavere til å tape 107 millioner kroner som følge av koronakrisen. Dette utgjør nærmere en fjerdedel av de forventede inntektene, ifølge en analyse gjennomført av TONO.

I sitt innspill til revidert statsbudsjett skriver TONO at krisemidlene som regjeringen har bevilget til musikkindustrien, ikke kommer rettighetshaverne til gode. Stiftelsen ønsker derfor at fremtidige krisemidler øremerkes de som eier eller har skrevet musikken som fremføres.

«TONOs medlemmer skriver musikken og sangtekstene som gir billettinntekter til konsertarrangører, annonseinntekter til kringkastere og økt omsetning til frisører, hoteller og puber. Uten opphaverne har artister, musikere, band, korps og orkestre ingen musikk å fremføre. Uten dem ingen musikk på radio, i strømmetjenester eller i konsertsaler,» skriver stiftelsen i høringsinnspillet.

Da koronatiltakene ble innført i mars, ble TONOs medlemmer hardt rammet som følge av avlyste festivaler, utsatte konserter og stengte hoteller, butikker og serveringssteder. Når en større festival avlyses betyr det et tap på hundretusener, i noen tilfeller opp mot en million kroner, for opphaverne, ifølge TONO.

«Det er nå helt avgjørende at deler av dette (kompensjonsordningen, red. anm.) øremerkes opphavere og musikkforlag som kompensasjon for tapte TONO-vederlag. TONO mener at dette bør utgjøre 10 prosent av det beløp som nå avsettes som del av kompensasjonsordningen for arrangører på kulturfeltet,» skriver TONO.

TONO eies og styres av komponister, sangtekstforfattere og musikkforlag, og forvalter opphavsrettigheter på vegne av rettighetshavere i musikkverk. Stiftelsen representerer mer enn 34 000 norske komponister, og innkasserer vederlag fra offentlig fremføring av musikk. Vederlaget overføres videre til de som eier rettighetene.

Henning Poulsen

Jeg har skrevet for Panorama siden 2000, og de senere årene har jeg fungert som nettavisens redaktør. Jeg er utdannet journalist og jobber i kommunikasjonsbransjen. På fritiden har musikkhobbyen etter hvert fått konkurranse av ølbrygging.