Schous-kvartalet som musikalsk kraftsentrum

Schous-kvartalet som musikalsk kraftsentrum

Foto: Paal Ritter Scherven (popogrock.no), Paul A. Nordal (JR Ewing) og Frode Jørum (WE)

Byrådet i Oslo har lagt frem sitt forslag til budsjett for 2006, der her de satt av både plass og penger til et senter for pop og rock i hovedstaden.

I byrådets forslag til budsjett heter det:
”Byrådet vil arbeide for etableringen av et nytt kulturkvartal i det gamle bryggeriet Schous på Grünerløkka, med blant annet de nasjonale institusjonene Opplevelsessenter for pop og rock og Nasjonal folkemusikkscene samt øvingslokaler for musikk”.

Og videre:
”Byrådet vil bidra til å utvikle Schous-kvartalet til et nytt kulturkvartal, og legge forholdene til rette for nasjonalt museum for pop og rock og folkemusikkscene, samt senter for øvingslokaler.”

Et kvartal for kultur
– Med disse lovnadene fra Oslo kommune og det konkrete tilbudet om en 60/40 fordeling på driftsfinansieringen, så føler vi nå at plasseringen av det Nasjonale Fotograf: Paal Ritter Scherven / popogrock.nosenteret for norsk populærmusikk har tatt et meget langt skritt nærmere en lokalisering til Oslo, sier Svein Bjørge i www.popogrock.no som jobber for å få senteret til Schous-kvartalet (bildet).

– Det er også viktig for helheten at kommunen signaliserer så klart at de ønsker å satse tungt på utviklingen av hele Schous-kvartalet som et kulturkvartal i årene fremover. Et kulturkvartal som ferdig utviklet vil være ett av de største og mest innholdsrike i hele Norden.

Nye øvingslokaler
Vi har tidligere skrevet om nye øvingslokaler i Bergen og Trondheim, med dette forslaget ser det ut til at planene om nye øvingsfasiliteter i det såkalte Vørterhuset, som er en del av Schous-kvartalet, også kan bli en realitet.

Fotograf: Paul A. Nordal– Dette vil være nye, helt moderne øvingslokaler tilpasset alle musikkgenre og vil kunne ha tusen brukere. Lokalene vil kunne brukes av alt fra helt ferske band til store internasjonale stjerner som trenger øvingslokaler når de gjør konserter i Norge, forteller Bjørge.

Kommunen regulerte tidligere i år hele kvartalet for kulturformål, og dialogen mellom Oslo kommune, Staten og utleier KLP Eiendom er produktiv og målrettet.

Et musikalsk kraftsentrum
– Dette er altså bare starten på utviklingen av et kulturkvartal som vil ha stor nasjonal betydning og som vil ha en konsentrasjon av kulturaktører som vil være helt unik i Norge, og trolig i hele Norden.

– Med populærmusikkulturens store påvirkningskraft på de andre kulturuttrykkene vil det være helt meningsløst og direkte ulogisk om Stortinget skulle velge å ta senteret for norsk populærmusikk ut av denne næringsklyngen. Det vil være å ta en av de viktigste bærebjelkene Fotograf: Frode Jørumut av et kulturkvartal som vil kunne få stor betydning for Norge som en kulturnasjon, sier Bjørge.

Lokaliseringsspøsmålet avgjort?
-Samtidig må man tillegge at plasseringen av det nasjonale senteret for populærmusikk i Schous-kvartalet er den klart rimeligste løsningen av de alternativene som er lagt frem for Kulturdepartementet. Hovedårsaken er at man flytter inn i allerede eksisterende, nyoppussede lokaler (tidligere BI). Med Oslo kommunes lovnader om å bidra med førti prosent av driftskostnadene til senteret, så bør denne lokaliseringssaken nå ha funnet sin endelige løsning, avslutter Svein Bjørge.

Den til tider litt rare og avsporete debatten om et nasjonalt senter for pop og rock og dets lokalisering vokser betraktelig av slike bidrag som Oslo kommune her kommer med. Uavhengig av hvor Stortinget til slutt velger å legge senteret får vi håpe det er de gode musikkfaglige argumentene som fører frem, og at det ikke blir de rent geografiske sidene ved prosjektet som veier tyngst.

Det ser uansett ut til at debatten og engasjementet rundt denne saken har vært med på å sette søkelyset på populærmusikken og dens levekår i Norge, og at dette kan føre til positive virkninger for pop og rock rundt i landet. Blant annet gjennom en rekke nye øvingslokaler.

Erik Sætrang Amundsen

Har skrevet for Panorama siden starten av 2000-tallet.

Legg igjen en kommentar

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.