Forfatter: Erik Sætrang Amundsen

Har skrevet for Panorama siden starten av 2000-tallet.