Scroll To Top

Plategigant konkurs

Selskapet ble startet i California i 1960 og Tower Records ble etter hvert en dominant kjede innen musikkbransjen.

I løpet av sin levetid etablerte kjeden seg i en rekke land i Nord- og Sør-Amerika, Europa og Asia, men dette er nå ugjenkallelig slutt og opphørssalget er i gang, melder artistdirect.com.

Om skribenten

Erik Sætrang Amundsen

Har skrevet for Panorama siden starten av 2000-tallet.

kommentarer