Nye øvingslokaler i Bergen

Foto: Nils F. Skumsvoll (Real Ones) og Christer Alexander Hansen (William Hut)

I Trondheim er man allerede i gang med å bygge 20 øvingsrom gjennom prosjektet Trikkestallen, delvis finansiert av kommunen og delvis av Musikkverkstedsordningen (MVO). Tidligere i år fikk vi høre om Vørterhusprosjektet i Oslo der man planlegger 50 nye, velutstyrte, billige og døgnåpne øvingsrom i lokalene til gamle Schous bryggerier på Grünerløkka. I følge ballade.no er det nå kun en husleiegaranti som mangler får at dette prosjektet kan bli gjennomført. Nå er det klart at også Bergen kan få i stand en tilsvarende løsning for byens øvingshungrige musikere.

Øvingsrom i Hansahallene
På befaring i Hansahallene 6. september 2005 garanterte Musikkverkstedsordningen (MVO) for 1 million kroner dersom man klarer å realisere det planlagte øvingsromprosjektet i en av hansahallene i Kalfaret. Forutsetningen var at Bergen Kommune kom på banen.

Fotograf: Nils F. Skumsvoll– I dag ble Bergen Kommunes budsjett for 2006 lagt frem, der det settes av to millioner til investeringer i Hansahall-prosjektet. Dette betyr at man forhåpentligvis kan sette i gang med bygging av 6-8 øvingslokaler i løpet av 2006, forteller Line Endresen i BRAK (Bergens Rockaktører), en paraplyorganisasjon for rock og beslekta musikkformer i Bergensregionen.

BRAK har over flere år sett behovet for flere øvingslokaler i Bergen. Dette er avdekket både ved spørreundersøkelser og ved generell kommunikasjon med miljøet.

– Ved manglende tilbud på øvingslokaler innenfor det rytmiske felt kan dette påvirke hele musikkbransjens verdikjede. Øvingslokaler kan sees i sammenheng med leddets første del, artistens produksjon av ”råvaren”, musikken. Dersom man har gode produksjonsforhold, vil dette kunne skape ringvirkninger i hele kjeden.

Innenfor det rytmiske feltet i Bergensregionen har man de siste årene opplevd en økning av band som har gjort seg bemerket regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Behovet er i stor grad å få tilgang til rom man disponerer fritt, med eget utstyr og gjerne med tilknytning til innspillingsmuligheter og kontorfasiliteter. For å kunne videreføre denne positive retningen, mener BRAK det er av avgjørende betydning at man prioriterer ”grunnmuren” (les: øvingslokalene) for en slik videreutvikling.

Et klart behov
– Vi kan vise til to undersøkelser; en gjort i 2003 og en våren 2005. Resultatet av undersøkelsene viser et enstemmig ja til spørsmålet om det trengs flere øvingsrom i Bergen. Begge viser også at det er et klart behov for lokaler til band med eget utstyr, samt oppbevaringsplass til dette.

Fotograf: Christer Alexander HansenUndersøkelsen gjort i 2005 er gjort av band i bergensregionen, på flere ulike nivå, og konklusjonen er at:

76% ønsker å benytte eget utstyr
98% ønsker sentrumsnære øvingsrom
83% ønsker fast øvingslokale (ikke timebasert)
81% ønsker studio kombinert med øvingslokalet
48% ønsker kontor og studio

Hansahallene er blitt det naturlige valget i lokaler. Den tiltenkte hallen er todelt, med en total lengde på 74 meter og bredde på 25 meter. Byggeprosessen tenkes å deles i to etapper der man vil begynne med 6-8 lokaler. På sikt vil man ha plass og mulighet til å utvide med ca 12-15 flere øvingsrom. Ambisjonene er store og forutsetter store økonomiske investeringer. Liegruppen, som står som eier av Hansahallene, ønsker å tiltrekke seg et ungt og skapende miljø i Hansahallene, og har vært svært imøtekommende til prosjektet.

– Vi har estimert at det vil koste ca 4 millioner å realisere første byggetrinn av Hansahallene. I dag er vi svært glade og takknemlige for at både Musikkverkstedsordningen og Bergen Kommune nå prioriterer investeringsmidler til å kunne realisere dette øvingsromprosjektet i Bergen og, etter våre foreløpige beregninger, ser det ut som om man allerede har ¾ av finansieringen på plass for å sette igang med byggetrinn 1. Dette gir en enorm motivasjon om optimisme til videre arbeid! Avslutter Endresen i BRAK.

Erik Sætrang Amundsen

Har skrevet for Panorama siden starten av 2000-tallet.

Legg igjen en kommentar

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.